andritz_logo.png, 23kB

ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Knowledge makes the difference

Pomáhame


Naša spoločnosť si pokladá za príjemnú povinnosť spolupodieľať sa na živote v našom regióne. Tradične a dlhodobo podporujeme záujmové a športové aktivity, či už dospelých alebo mládeže, a tiež charitatívne akcie venované hlavne hendikepovaným deťom. Spolupracujeme s odbornými strednými školami v okolí. Žiakom strojárskych odborov poskytujeme možnosť praxe v našich výrobnych prevádzkach.

Niektoré z projektov, ktoré sme podporili:


Slovenský Červený kríž

Poskytli sme príspevok územnému spolku Slovenského Červeného kríža v Spišskej Novej Vsi na organizáciu benefičného koncertu. Zámerom tejto akcie je vyzbieranie financií na kúpu prepravného motorového vozidla a podpora činnosti v oblasti sociálnych služieb.

Bežecké preteky

Firma Andritz Slovakia s.r.o. sponzoruje každoročné bežecké preteky ANDRITZ Cup Humenné


Regionálny futbal

Finančným príspevkom sme podporili futbalové kluby FK Humenné, TJ Družstevník Dlhé nad Cirochou a OŠK Udavské.


SOŠ technická Humenné

Podporujeme vzdelávanie budúcich strojárskych odborníkov. Strednej odbornej škole sme venovali CNC obrábacie centrum a robotickú ruku AL5D od spoločnosti Lynxmotion. Pre študentov pravidelne organizujeme exkurzie a prax.


ZPMP Krtkovčatá v Humennom

je dobrovoľnou mimovládnou neziskovou organizáciou s cieľom pomáhať ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorí po celý život potrebujú pomoc a podporu spoločnosti. Podporujeme ich každoročný benefičný koncert.


Únia žien Slovenska

Únia žien Slovenska je dobrovoľná organizácia, ktorá nezávisle na politickej príslušnosti, národnosti, vierovyznaní, veku a profesii spája ženy v snahe spravodlivo a právne riešiť ich problémy ako aj problémy detí a rodín. Podporili sme ju sponzorským príspevkom.


Andritz Space Cup

Sponzorujeme medzinárodnú modelársku súťaž Andritz Space Cup, ktorú organizuje LMK Humenné. Súťaž sa uskutočnila 6.-8.6.2014 v Kamenici nad Cirochou


Humenské talenty a Richard Rikkon

Sponzorovali sme spoločný projekt významného hudobníka a mladých humenských talentov - žiakov ZUŠ v Humennom, ktorý vyvrcholil spoločným koncertom.


Charitánia

Podporujeme benefičné podujatie Charitánia pre mentálne a zdravotne postihnuté deti z ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých z východného Slovenska.


Neonatológia

Od roku 2007 pravidelne venujeme dve percentá z daní Krajskej neonatologickej neziskovej organizácii Novorodenec.


Plavecký klub Humenné

V rokoch 2011, 2012 a 2013 sme financovali plaveckú súťaž ANDRITZ Cup.


MHK Humenné

Mládežnícky hokejový klub Humenné - financovali sme medzinárodný hokejový turnaj ANDRITZ Cup.


Klub Šermu Snina

Podporujeme činnosť a účasť na športových podujatiach na Slovensku i v zahraničí.


Letecko modelársky klub Humenné

Podporujeme činnosť klubu a usporadúvame modelársku súťaž ANDRITZ Cup.