andritz_logo.png, 23kB

ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Knowledge makes the difference

Kontakt

Humenné

ANDRITZ Slovakia s.r.o.
Chemlonská 1
066 01 Humenné
Slovak Republic

E-mail: andritz.sk@andritz.com
Tel.: +421 57 3913087

IČO: 36506184
IČ pre DPH: SK2022009154
Registračné údaje: Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro Vložka: 16282/P

Prevádzka Spišská Nová Ves

ANDRITZ Slovakia s.r.o.
Radlinského 19
052 01 Spišská Nová Ves

E-mail: andritz.sk@andritz.com
Tel.: +421 53 3913042

Predaj Kalolisov:

ANDRITZ Slovakia s.r.o.
Radlinského 19
052 01 Spišská Nová Ves

Email: filtration.sk@andritz.com
Tel.: +421 53 3913042